Η M.S. LOCKSMITH LTD, η εταιρεία που εμπιστέυεστε από το 2003 για ότι έχει σχέση με προγραμματισμό κλειδιών αυτοκινήτων ,κλωνοποίηση εγκεφάλων αυτοκινήτων , διαγραφή συστήματος immobilizer από τον εγκέφαλο αυτοκινήτου ξεκίνησε από το 2017 μια παράλληλη πορεία στο χώρο της αναβάθμισης ιπποδύναμης του αυτοκινήτου το γνωστό ECU REMAP – CHIP TUNING.

Έτσι η M.S. LOCKSMITH LTD με την χρήση ειδικών προγραμματιστών μπορεί να κατεβάσει στον εγκέφαλο της μηχανής του αυτοκινήτου σας καινούργιο αξιόπιστο πρόγραμμα το οποίο να αυξάνει την ιπποδύναμη και την ροπή του αυτοκινήτου μέχρι και 30% και ταυτόχρονα να μειώνει την κατανάλωση μέχρι και 10%.

Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλές και δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη άλλες μετατροπές στο αυτοκίνητο .

Επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα με τα σύνχρονα αυτοκίνητα είναι το γεγονός ότι έχουν πανάκριβα φίλτρα πετρελαίου (DPF) και κάποια έχουν και το ADBLUE . Αν και καινούργια τα αυτοκίνητα εν τούτοις παρουσιάζουν βλάβες για διάφορους λόγους έστω που λειτουργούν κανονικά , με αποτέλεσμα να εκνευρίζουν το οδηγό οι συνεχείς προειδοποιήσεις στην οθόνη του αυτοκινήτου . Με το ECU REMAP μπορούμε να διαγράψουμε για πάντα το πρόβλημα απο τη μνήμη του εγκεφάλου της μηχανής κάνοντας DPF OFF, ADBLUE OFF, KNOX SENSOR OFF, EGR OFF κλπ.