Πως μπορεί η M.S. LOCKSMITH LTD να βοηθήσει σε προβλήματα που αφορούν κλειδιά με microchip και κλειδιά αναμετάδοσης;

  • Επιδιόρθωση και παροχή κλειδιών
  • Κλειδιά αναμετάδοσης που είναι σπασμένα/φθαρμένα
  • Παροχή δεύτερου κλειδιού αναμετάδοσης


Τύποι κλειδιών που χρειάζονται προγραμματισμό

Απο το 1995 τα οχήματα χρειάζονται να έχουν συστήματα immobiliser. Για να δουλέψει το συγκεκριμένο σύστημα, χρειάζονται κλειδιά αναμετάδοσης με ηλεκτρονικό chip. Το όχημα ξεκινάει μόνο όταν το σύστημα δεχθεί το σωστό σήμα απο το κλειδί.

Συχνοί τύποι κλειδιών που χρειάζονται προγραμματισμό:

  • Κλειδιά με remote control – παρέχεται ασύρματη είσοδος στο όχημα
  • Κλειδιά με chip αναμετάδοσης – τα αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1995
  • Κλειδιά τύπου Flip + κλειδιά κάρτες

Τα κλειδιά μου είναι κατασκευασμένα πριν το 1995

Πριν το 1995, τα κλειδιά δεν χρειάζονταν προγραμματισμό αλλά κόψιμο.


Προγραμματισμός κλειδιών πολλών μοντέλλων αυτοκινήτων και κλειδιά Van

Στην M.S. LOCKSMITH LTD, κόβουμε, προγραμματίζουμε και επιδιορθώνουμε κλειδιά για όλα τα μοντέλα οχημάτων, εάν τα κλειδιά σας είναι χαλασμένα τότε οι τεχνικοί μας θα σας τα επιδιορθώσουν ή θα σας τα αντικαταστήσουν.